OD 25.5. bude na této stránce zveřejněna distanční výuka pouze pro 2. ročník.

SAMOSTUDIUM 2.,4.r., AJ 3.r., VL 4. a 5.r. (uč.Toušová)

Vážení rodiče, milé děti.
Současná situace nám nedovoluje učit se a pracovat běžným způsobem, proto se pokusím prostřednictvím této stránky napomoci k tomu, aby děti věděly, jak postupovat v dalším vzdělávání. Prosím tímto především Vás, rodiče i prarodiče, aby mi s touto situací pomohli a přiměli děti ke svědomitému plnění jednotlivých zadání a práci dětí kontrolovali. Úkoly budu zadávat vždy na několik dní a je na Vás a na dětech, jak si ji rozvrhnete a jaký si vytvoříte režim. Budeme se věnovat především rozšířenému opakování a procvičování, ale také navážeme na učivo, kterým jsme se začali zabývat před jarními prázdninami. Kromě konkrétních stránek k nastudování a doplňování se pokusím také vložit odkazy, kde si budou moci děti látku zábavným způsobem procvičit a doplním k učivu své komentáře.
Žáčky z druhého ročníku prosím, aby každý den nahlas četli. Budeme doplňovat pracovní sešity z matematiky a českého jazyka, nezapomeneme také na písanky.
V angličtině pro 3. a 4. r. se budeme soustředit především na slovní zásobu a její zápis do Vocabulary. Vypracujeme také některá cvičení v pracovním sešitě.
Prosím také o doplnění čtenářských deníků.
Děkuji za pochopení a spolupráci a dětem za samostatnost a svědomitost.
Iva Toušová
 

Weby na procvičování učiva ( většina webových stránek je zdarma, některé v této době nabízejí výjimečně také bezplatný přístup. Promo kód pro Včelku je UCIMESEDOMA-umožní používání zdarma po dobu 6 týdnů.):


 
 
TAKTIK:

Jméno: itousova@seznam.cz

Heslo RMHBEJ

Dostupnost všech materiálů: 21 dní

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Distanční výuka pro období 20. - 23.6.

ČJ ke skupinám bě, pě, vě přidáme skupinu mě

Zopakujte si:

Učebnice str. 93 - přečti si nahlas text ve cv. 1, do sloupců vypiš neúplná slova z textu podle cv.2

(zcela dobrovolně - diktát podle cv.4)

PS 14/2

Skupina mě:

Učebnice str. 94

94/1 - přečti si nahlas text a všimni si slov se skupinou  (vyslovujeme hlásky m-ň-e, ale píšeme písmenka m-ě)

94/2 - několik slov si zkus napsat

PS 16/1

Souhrnné opakování:

PS 16/2 a)

PS 13/6

Kocour str. 21

Procvič si:

skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

! PS č. II a kocoura použijeme i na začátku příštího roku. Jestli si je přes prázdniny necháte doma, můžete některá cvičení využít k opakování. V kocourovi cokoliv, co jsme vynechali, do strany 22. V PS ze stran 12 - 17 jakákoliv vynechaná cvičení nebo také Procvičování pravopisu od str. 33. Učebnici čj a čtení přineste do školy.!

M násobení a dělení třemi

Zopakuj si:

PS 23/4, 5
      24/1, 3
Dělení třemi:
PS 25/ 1, 2, 3, 5
 
Moje počítání 5: vyber si cvičení ze stran 28 - 29
Počítáme zpaměti: str.2 sloupec 5,6, str. 3 sloupec 9,10
 
Procvič si:
 
! Malé pracovní sešity budeme používat i na začátku 3.třídy. Můžete je přinést do školy nebo si je nechte a přineste je až v září. Ke konci prázdnin si v nich můžete něco zopakovat a procvičit. V Moje počítání 5 cokoliv do strany 29. V Počítáme zpaměti cokoliv do strany 4. Velké PS už nepoužijeme, tam si můžete dodělat, co budete chtít, jenom z PS č. 6 vytrhněte kartonovou přílohu, tu ještě společně využijeme.!
 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!

 

Distanční výuka 2. ročníku pro období 15. - 19.6.

ČJ procvičíme si ještě skupiny dě,tě, ně a podíváme se na psaní skupin bě,pě,vě

1.den:
Učebnice:
 • Přečti si nahlas texty na str. 86 a 87. Vyhledej slova, v kterých jsou označeny skupiny tě, ně. Znovu tato slova nahlas přečti a všímej si, že háček vždy píšeme nad písmenkem e!
 • Napiš si několiv slov ze cv. 2 str. 86 a ze cv. 2 str. 87 - doplň a správně napiš skupiny tě, ně.
 • PS II.: 37/23, 24 (než budeš text doplňovat, nahlas si ho přečti)
 
2.- 3.den:
Naučíme se psát také skupiny bě, pě, vě. Skupinu bě hláskujeme b-j-e, ale píšeme b-ě, skupinu pě hláskujeme p-j-e, ale píšeme p-ě, skupinu vě hláskujeme v-j-e, ale píšeme v-ě!
Učebnice:
 • Přečti si nahlas text na str. 90, vyhledej slova se skupinou a nahlas je přečti. Všimni si, jak se slova s těmito skupinami píšou.
 • Napiš si několik slov ze cv. 2 na str.90.
Učebnice:
 • Přečti si nahlas text na str. 91, vyhledej slova se skupinou a nahlas je přečti. Všimni si, jak se slova s těmito skupinami píšou.
 • Napiš si několik slo ze cv. 2 na str.91.
Učebnice:
 • Přečti si nahlas text na str. 92, vyhledej slova se skupinou a nahlas je přečti. Všimni si, jak se tato slova píšou.
 • Napiš několik slov ze cv.2 na str.92
 
PS 14/1, 15/5
 

M pokusíme se zvládnout násobilku 3

 
1. den:
Zopakujeme si:
 • PS str. 20/1,2,5
          str. 22/1,2,3 (polovina - rozdělíme celek na dvě stejné části...tedy dělíme dvěma)
 • Počítáme zpaměti 3: str.1 sloupec 1,2
 
2.den:
Násobení třemi (vyskládej si po třech do tříceti třeba knoflíky, nauč se násobky zpaměti)
 • PS str. 23/1,2,3
          str. 24/2,4,6
 • Moje počítání 5: str. 26
Procvič si:
 
 

Distanční výuka 2. ročníku pro období 8. - 12.6.

ČJ něco prozatím přeskočíme a vrhneme se na skupiny dě,tě,ně

Zapamatuj si: ve skupinách dě, tě, ně píšeme háček nad písmenkem e !
1.den:
Učebnice str.84 cv.1 (přečti si celý text nahlas a potom zkus vybrat a přečíst všechna slova se skupinami dě,tě,ně)
84/3 (ústně)
Nezapomeň si přečíst, co se píše v růžovém rámečku!
 
PS 12/1,2
Kocour str.19
 
2.- 3. den:
Učebnice str.85 cv.1 (přečti si celý text a vyhledej slova se skupinami dě,tě,ně)
85/2 doplň a napiš do ŠS
PS 13/4 a,b
Kocour str.20
 
Procvič si:
 
Písanka str. 14
 

M procvičíme násobení dvěma a připravíme se na dělení

1. den:
Opakujeme násobení dvěma
PS str.17 cv. 1 - 10
 
Připravíme se na dělení dvěma
PS str.18 cv.1 - 4
Příprava na dělení dvěma:
 
2.den:
Procvičíme si dělení dvěma
PS str.19 cv. 1 - 4
Moje počítání 5: str. 24
 
Procvičuj si:
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Distanční výuka 2.ročníku pro období 1. - 5. 6.

Užijte si Den dětí a učte se až od úterý :-)
Pondělní úkol: Pobavte se s Hurvínkem:

ČJ podíváme se na souhlásky obojetné

V měsíci květnu jsme se zabývali souhláskami tvrdými a měkkými. Tento týden se seznámíme se souhláskami obojetnými. Jmenují se tak proto, že se po nich píše Y nebo I. Pravidla, která nám pomohou vybrat to správné I/Y, se budeme učit ve vyšších ročnících.
Zapamatujte si obojetné souhlásky B,F,L,M,P,S,V,Z.
 
 • Učebnice str. 70 cv. 1, 2 a Zopakuj si.
 • PS str. 40 cv. 1 - 3
 • Písanka str.13
 • Procvičujte si pravopis psaní I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách v pracovním listě.
 • Čtěte si nahlas !
 
 

M vrhneme se na násobilku dvou

Z kartonové přílohy v pracovním sešitě si vytrhni růžové kartičky na násobilku dvěma a připrav si papírové dvoukoruny. Kartičky ti pomůžou při tvé práci.
 
1. den
 • Pracovní sešit str. 15 celá stránka
 • Moje počítání 5 - str. 22
2. den
 • Pracovní sešit str.16 cv. 1 - 6
 • Moje počítání 5 - str. 23

rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm

 
 

Distanční výuka 2. ročníku pro období 25. - 29.5.

ČJ procvičíme si souvětí a budeme opakovat

Učebnice str.66 cv.3 - přečtěte si text a všimněte si, jakým způsobem mohou být spojovány nebo oddělovány věty v souvětí. Zkuste souvětí rozdělit na věty jednoduché /místo spojky dej tečku/.
 
Úkol: Napiš do sešitu dvě krátká souvětí o tom, jak se doma učíš. Použij spojky, čárky.
 
Velké opakování:
V PS str. 38 - 39
Rozděl si opakování do více dnů - třeba po čtyřech cvičeních. V prvních cvičeních budete pracovat s očíslovanými větami z textu nahoře. Budete se muset hodně soustředit a každou větu si pečlivě vyhledat.
/Prosím rodiče o zaslání obrázků této práce na WhatsApp nebo do e-mailu. Lucince zkontroluju osobně :-) , děkuji./
 
Kocour str. 17
Písanka str. 12
 
Každý den chvilku nahlas čtěte ze své oblíbené knížky!
 

M budeme opakovat + - do 100 a připravíme se na násobení

 • Zopakuj si:
Počítáme zpaměti str. 17 sloupec 65,66 a str. 19 sloupec 73,74
Moje počítání str.16
 
 • Příprava na násobení:
Vyskládej si:
- tři skupinky po dvou pastelkách  2+2+2 = 3x2 /x je znaménko pro násobení " krát", v PS budeme používat místo x tečku!/
- dvě skupinky po čtyřech plyšácích 4+4 = 2x4
- čtyři skupinky po třech knoflících 3+3+3+3 = 4x3
pokračuj ve skládání podle své fantazie...
 
 • Nezapomeň si procvičit přípravu na násobení v tomto odkazu:
 
 
 • PS str. 14
_________________________________________________________________________________________________________________________

Období 18. - 22.5.

2.r. ČJ budeme opakovat a procvičovat

1. den:
Minule jste si vyzkoušeli spojovat spojkami slova a věty. Tentokrát se podíváme na čárku. Čárka může oddělovat jednotlivá slova, ale také věty v souvětí. Místo spojkou mohou být jednotlivé věty odděleny jenom čárkou.
Učebnice str.63 cv.4 (přečti si)
               str.63 cv.5 (vyzkoušej si ústně, jedno souvětí napiš do sešitu)
Seznámíme se s dalšími spojkami: ale, aby, že, když, protože. I před nimi píšeme v souvětí čárku.
Učebnice str.65 cv. 4 (vyzkoušej si ústně)
PS 36/7
 
2. den:
Učebnice str. 68 cv.1 (přečti si, zkus ústně doplnit a pokus se zodpovědět otázky pod textem)
                         cv.2, 3, 4 (ústně, některé věty ze cv. 3 zkus zapsat do sešitu)
PS str.37 cv. 9 a,b
Kocour str. 16
Procvičte si:
 
Písanka str. 11
 
Čtenářské dovednosti:
 

2.r. M budeme ještě procvičovat sčítání a odčítání

PS str.13 cv. 2 - 7
Počítáme zpaměti. str. 16 sloupeček 63, 64
Moje počítání 5: str. 13
 
Procvičuj si:
 

4.r. ČJ budeme stále procvičovat vzor pán

Tento týden zůstaneme ještě u vzoru pán. Občas ho zamícháme mezi další vzory rodu středního a ženského, aby to nebylo zas tak jednoduché :-). Většina z vás už dovede s tímto vzorem zacházet, ale je ještě potřeba si zapamatovat jeho tvar ve 3.p. č.j. -pánovi- a zapamatovat si, že v příponové části -ovi se píše měkké i (stejné to bude i u vzoru muž - mužovi).
Učebnice 98/8 b) (někdo už má hotovo)
               99/9 (aspoň 4 vybrané věty napiš do sešitu...a pozor na -ovi!)
PS 51/5 a pokud někoho přemluvíte, napište si diktát podle cv.51/6 ( text si nejdříve přečtěte, odůvodněte pravopis, pak ho podle diktátu napište a zkontrolujte si ho podle PS)
Pravopisníček 20/2
PL žabák - jen ti, kteří ho mají...kombinace vzoru pán a rodu středního a ženského
 

4.r. M budeme opět milionáři :-)

Sedmiciferná čísla s řádem milionu už jsme probírali. Pokusíme se zvládnout i větší čísla - přibyde nám řád desetimiliony a stamiliony.
Učebnice 107/1 (prostuduj si)
               108/8,9,10,11
               109/15
PS 11/1 - 6
a trochu procvičování: minutovky II.díl 22/44 (bez kalkulačky :-)  )
 
Geometrii si necháme až do školy...smontujte kružítka, chystejte pravítka :-)
 
Tady si můžete učivo procvičit:
 

3.r. AJ nakousneme lekci 22 - FRUIT

Naučte se názvy několika druhů ovoce (pear = /per/).
Učebnice 46/1
Zapamatujte si: TOTO JE - THIS IS
                       TOTO JSOU - THESE ARE /dýz ár/
Učebnice 46/2, 3
 
PS 46/1 - 3 ( pozor na cv. 2...doplňujete i neurčitý člen a/an /vzpomeňte si ,že před slovem, které začíná na samohlásku, doplníme člen an!!! / )
Zazpívej si:

 

4.r AJ začneme lekci 21- fruit and vegetable

Přečtěte si texty, pokuste se o jejich překlad.
Učebnice 44/1,2 (správnou výslovnost si řekneme na skypu nebo vám s ní doma někdo pomůže...docvičíme ve škole :-)  )
 
PS  44/1 - 3
 
Zapište si slovíčka do Vocabulary.
 
Poslechněte si :
 
 

4.,5. r. VL Národ sobě

Tento nápis najdete na budově Národního divadla v Praze. Přečtěte si, jaký kulturní rozvoj zažil český národ v druhé polovině 19.století.

Učebnice str. 20, 21
PL str.13/1  7/A ( O požáru Národního divadla si přečteme ve škole )
 
Pusťte si Dějiny udatného národa:
 
 

Období 11. - 15.5.

2.r. ČJ procvičíme si skupinu NI a podíváme se na SPOJKY

1.den: skupiny ni/ní
Učebnice str. 67/1 (hlasité čtení, pokus se zvládnout otázky a úkoly pod textem)
Zapamatuj si: ve skupinách NI/NÍ nepíšeme háček!
                67/2 (část napiš do ŠS)
                67/3 (text si nahlas přečti a potom si zkus diktát (někdo ti rád pomůže :-), opravu si udělej samostatně podle učebnice)
PS 36/5
Kocour str.15
Procvič si:
 
2. den: spojky
Spojky jsou krátká slovíčka, která mohou spojovat slova i věty. Podíváme se nejdříve na spojky, které spojují slova:
Učebnice str. 61/3 (přečti si slovní spojení a zkus s nimi tvořit krátké věty)
PS 33/5
Spojky mohou spojovat také celé věty. Vznikne nám tak souvětí. Podíváme se tedy na stejné spojky, které budou ale tentokrát spojovat věty:
Učebnice str. 62/3 (přečti si nahlas)
PS 36/6
Procvič si:
 
Písanka str. 10
 
Čtenářské dovednosti necháme na jindy, máte toho tento týden hodně. Čtěte si v knížce, kreslete obrázky :-)

2.r. M procvičování + -  do 100, jednoduché výpočty s dvojcifernými čísly

Při sčítání a odčítání dvojciferných čísel přičteme nebo odečteme nejdříve desítky a potom teprve jednotky. V příkladech na tento týden budeme přičítat nebo odčítat pouze celé desítky - to bude jednodušší :-)
 
PS str. 12 cv. 1 - 5 ( ve cvičení 4 si zkus vzpomenout, co znamenají ta písmenka za čísly :-)   )
     str. 13 cv. 1
Počítáme zpaměti 2: zopakuj si + - s přechodem přes desítku str.16 sloupec 61, 62
Moje počítání: str.12

 

4.r. ČJ zaměříme se na vzor pán

Na str. 96 v učebnici si pozorně prohlédněte skloňování vzoru PÁN v čísle jednotném i množném. Tento vzor je tvrdý. V množném čísle 4.pádu má koncovku -Y (vidím koho,co -  pány). Ale pozor !!! V 1. pádě množného čísla najdete koncovku - i (dva páni) a ve 3. pádě č.j. příponovou část - ovi ( dám to pánovi ). Proto je potřeba důsledně nahrazovat podstatné jméno, které se skloňuje podle vzoru pán, vždycky v každé větě i v každém slovním spojení právě tímto vzorem:
Vidím divoké lvy - Vidím divoké pány.
Lvi jsou z Afriky - Páni jsou z Afriky.
Procvič si:
Učebnice 97/3  (ústně - slovo v závorce dej do správného tvaru a řekni si nahlas, jaké tam bude i/y)
Učebnice 98/5 (ústně - slovo v závorce dej do správného tvaru a uvědom si koncovku)
Učebnice 98/8 (nejdříve ústně - zkus nahradit silně vytištěná slova /podst. jména podle vzoru pán/ správným tvarem vzoru pán a uvědom si, jaké tam bude i/y)
              98/8 - 3 řádky do ŠS
 
Vyzkoušejte si:
PS str. 51 cv. 1 - 4 ( cv. 4 je nejnáročnější, věnujte mu dostatek pozornosti. Nemusíte se bránit ani spolupráci s rodiči nebo staršími sourozenci :-)  )
 
Natrénuj si:
Všichni, kdo máte pracovní list žabák, vyplňte si stránku, na které je pouze vzor pán a opravte si podle kontroly.
 
Skypová skupina si opět připraví kartičky I/Y. /středa v 10h dívky, čtvrtek v 10 hodin chlapci/
 

4.r. M budeme usilovně procvičovat

V tomto týdnu budeme procvičovat všechny probrané jevy. Příště se pak podíváme opět do světa velkých čísel. Ve škole se pak naučíme některé novinky.
 
Učebnice str. 101 cv. 1,2,3,6,11 (nadšení počtáři zvládnou i úlohy 4,5)
PS  str. 9 cv. 1 - 7 (nadšení počtáři zkusí i cv. 8 )
V minutovkách i v početníčku se můžete vracet k písemným výpočtům všeho druhu (samozřejmě jen ty, které jsme se učili).
 
GEO: Učebnice str. 99 Útvary souměrné podle osy
Pracujte podle cv. 1. U vystřiženého obrázku obtáhni podle pravítka osu souměrnosti.
Až budete venku, zkuste vyhledávat předměty, objekty a věci, které jsou osově souměrné. Z auta můžete pozorovat např. dopravní značky :-)
 

3.r. AJ lekce 21 2. část

Přiučíme se několik slovíček, která označují nápoje. Pozor na výslovnost: coke /kouk/, shake /šejk/ !
Uč. 45/5
Vyzkoušejte si také rozhovor (poproste někoho o spolupráci :-)  )
Uč. 45/6
V posledním cvičení si vyzkoušejte, jestli už ovládáte všechna slovíčka z této lekce. A vzpomeňte si - some = nějaký, trochu.
Uč. 45/7
PS str. 45
Zapisujte slovíčka do slovníčku.
 
Poslechněte si písničku:
(I´m thirsty = mám žízeň)
( Mám žízeň. Mohu dostat...., prosím?)
 

 

4.r. AJ dokončíme 20. lekci o vaření

Připomeňte si vazbu OF. Mísa plná (koho, čeho) pomerančů. - A bowl of oranges.
 
Učebnice 43/4
 
Vyzkoušej si alespoň ústně doplnit recept.
Učebnice 43/5
 
PS str. 44 celé (slovíčka zapisuj anglicky i česky)
 
Nezapomeň doplňovat Vocabulary.

 

4.,5.r. VL Nespravedlivé Rakousko

Za vlády absolutistického habsburského císaře Františka Josefa I. vrcholila nespokojenost Čechů. V roce 1867 bylo Rakouské mocnářství rozděleno na rakouské a uherské země - tedy Rakousko - Uhersko (dualismus). České požadavky byly odmítnuty. Špatně dopadl i K. H. Borovský. Přečtěte si text a podívejte se na obrázek mapy tehdejšího uspořádání na str. 19.
Učebnice str. 18,19
PL str.12 list 6/B
 
Všemu lépe porozumíte a víc se toho dozvíte, když se podíváte na Udatné dějiny:
 
 
 
 

Období 4. - 7.5.

2.r. ČJ procvičíme si skupiny DI, TI

1.den: skupiny di/dí
Učebnice str. 65/1 (hlasité čtení, pokus se zodpovědět otázky a úkoly pod textem)
Zapamatuj si: ve skupinách DI/DÍ nepíšeme háček!
                    65/2 (část napiš do ŠS)
                    65/3 (ústně)
Kocour str.13
PS str.35 cv.2
Procvič si:
2.den: skupiny ti/tí
Učebnice str. 66/1 (hlasité čtení, pokus se zodpovědět otázky a úkoly pod textem)
                    66/2 (část napiš do ŠS)
Zapamatuj si: ve skupinách TI/TÍ nepíšeme háček!
Kocour str.14
PS str.35 cv.3
Písanka str. 9
Procvič si:
 
Čtenářské dovednosti:
 

2.r. M budeme stále procvičovat + - do 100

Procvičíme si i výpočet složených příkladů se závorkou. Nejdříve si vypočítejte příklad v závorce. Výsledek nadepište nad závorku. Potom teprve můžete spočítat příklad pěkně od začátku.
 
PS str.10 cv. 2 - 6 (cv. 3 si opravdu zkuste vyskládat s papírovými penězi z přílohy)
Počítáme zpaměti 2: str.15 sloupec 59,60
Moje počítání: str. 9 (kdo by se nudil a měl by chuť ještě počítat, může si vybrat nějaká cvičení ze str. 8)
 

4.r. ČJ Vzory rodu mužského

Procvičujte si pravopis rodu středního a ženského v pracovních listech (žabák). Kdo je ještě nemá, zastavte se pro ně ve středu ve škole.
Uč. str.93 cv. 2 b) napište do ŠS (zopakujete si zde také vyjmenovaná slova)
 
Vzory rodu mužského:
PÁN - bez PÁNA, vidím PÁNA životný (rozlišíš ho podle koncovky A v 2.p.)
HRAD - bez HRADU, vidím HRAD neživotný (rozlišíš ho podle koncovky U v 2.p, ale pozor, některá podst. jména patří pod vzor HRAD, ale mají koncovku A např. LES - bez LESA)
MUŽ - bez MUŽE, vidím MUŽE životný (má koncovku E, stejně jako ji má vzor STROJ. Musíš si uvědomit, zda je podst.jméno životné nebo neživotné a podle toho se rozhodnout)
STROJ - bez STROJE, vidím STROJ neživotný (má koncovku E, stejně jako vzor MUŽ, ale je neživotný)
 
Jak vidíte, doteď to byla procházka rajskou zahradou. U podst. jmen rodu mužského se docela potrápíme.
Učebnice 95/2 ( nadepište si vzory i s koncovkou a zkuste pod ně správně zařadit podst. jména.Hračičkové by si mohli slova napsat na lístečky)
PS 50/1,3,4 ( nepřehlédněte: některá cvičení mají více úkolů :-)   )
 
Procvičte si:
 
 

4.r. M čekají vás jednotky času

Připomeň si:
1 min = 60 s
1 h    = 60 min
(1h = 3600s /60x60/)
 
Učebnice str. 98 cv. 1, 2, 3, 6, 7
PS str. 7 cv. 1, 3, 4 (pro bystré matematiky i cv. 5,6)
početníček str. 54
 
Geometrii tentokrát vynecháme, ale nezapomeňte na trojúhelníkovou nerovnost :-)
Komu zbyde chvilka, spočítejte si v početníčku aspoň jeden příklad na písemné dělení (str.32,33)

 

3.r. AJ nakousneme 21. lekci...o jídle :-)

Učebnice str. 44 cv. 1 - 4
Pozor na výslovnost: Cheese /číz/...nepleťte si slovíčko se šachama :-)
 
PS str. 44 cv. 1 - 3
Dobrovolný úkol: nakreslete a popište potraviny, které byste si rádi dali k snídani.
( Se skypovou skupinou procvičíme výslovnost a gramatiku ve čtvrtek.)
 
 

4.r. AJ zakousneme se do lekce 20...je o vaření :-)

Tentokrát budeme vařit. Objeví se tu vazba I´d like /ajd lajk/ - chtěl bych. Naučte se nová slovíčka. Jejich výslovnost si můžete např. poslechnout v překladači Google na PC nebo mobilu. Skypová skupina si ji procvičí se mnou. Kdo má CD k učebnici, poslechne si.
Hezké slovíčko je také YUMMI /jami/ - lahodný , dobroučký a TASTY /tejsty/ - chutný :-) .
 
Uč. 42/ 1 - 3 (cvičení si čti nahlas a přelož si je)
PS 42/ 1 - 3 (ve cv. 1 doplň i český překlad)
Zazpívejte si:
 

4.,5.r. VL Politické probuzení

Od romantismu se dnes dostaneme rovnou k revoluci. O roce 1848 mluvíme jako o revolučním. Vzrůstala nespokojenost s vládou rakouského panovníka. Češi už nebojovali jenom o rovnoprávnost češtiny s němčinou, ale také o svá práva a alespoň částečnou samostatnost. Vše kontrolovala policie, vládla cenzura (kontrola všech informací pro veřejnost). Habsburský panovník vládla absolutisticky (tedy zcela sám). Naši lidé začali vytvářet národní gardy na ochranu občanů. Do Prahy byl svolán Slovanský sjezd, na kterém se chtěli zástupci slovanských národů domluvit na pomoci a přátelství. Tyto snahy ale přerušily boje mezi studenty a císařskými vojsky na různých místech Prahy. Významnou osobností této doby byl František Palacký a poprvé se setkáte i se jménem novináře Karla Havlíčka Borovského.
 
Učebnice str. 16, 17
PL str.11 list 6/A cv.1
 
Dějiny udatného národa:
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Období 27. - 30.4.

2.r. ČJ procvičíme si především skupiny CI, JI

1. den: skupiny ci/cí
Učebnice str. 62/1 (hlasité čtení, pokus se odpovědět na otázky)
                    62/2 (část slov napiš do sešitu)
Kocour str.11
PS str. 34 cv. 1 a)
Procvič si:
 
2. den: skupiny ji/jí
Učebnice str. 63/1 (hlasité čtení, pokus se odpovědět na otázky)
                    63/2 (část slov napiš do sešitu)
Kocour str. 12
PS str.34 cv. 1 b)
Procvič si:
 
Písanka str. 8
 
Čtenářské dovednosti:
 
Speciální úkol: Nakreslete obrázek, jak jste u vás pálili čarodějnice :-)

 

2.r. M + - do 100 s přechodem přes desítku

Tentokrát už trochu smícháme příklady na sčítání a odčítání dohromady :-)
PS 8/6, 8
     9/6, 8
Počítáme zpaměti 2: str.15 sloupec 57, 58
Moje počítání 5: str. 7
 
Tady si ještě můžeš procvičit odčítání:

 

4.r. ČJ opakování rod ženský, střední a základní seznámení se vzory rodu mužského

Opakování:
Budeme i nadále usilovně procvičovat pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského, aby to šlo o něco lépe. Čeká nás brzy rod mužský a ten je vskutku nejsložitější :-o
Uč. 94/4 a) (zkuste alespoň část napsat do sešitu, obrázek vaší práce mi opět zašlete např. přes WhatsApp, jak jste zvyklí)
Nestrefujte se nahodile. Věnujte cvičení více času, zamyslete se vždy důkladně, o jaký vzor se jedná a pak teprve doplňujte i/y.
 
PS: doplňte si chybějící cvičení ze stran 47 - 49 (komu něco chybí)
Pravopisníček: doplňte si chybějící cvičení ze stran 15 - 19 (komu něco chybí)
Jiná cvičení už v sešitech nemáme. Ve středu ve škole a také kdykoliv doma budu mít pro vás k dispozici pracovní listy s žabákem i s kontrolami. Bylo by fajn, kdybyste si pro ně přišli :-)
Trénink:
 
Vzory rodu mužského:
Naučte se je zpaměti: PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE.
Nás budou letos zajímat především první čtyři vzory. Všimněte si, že všechny čtyři končí na souhlásku. Tak podle čeho se budeme řídit!? Pomůže nám životnost a tvar 2.pádu (koho, čeho).
Životnost:
O životnosti jsme si už povídali. Tak trochu je pravda, že co je živé je v našem případě i životné. Ale nemůžete na to zcela spoléhat, protože například dub je evidentně živý...pokud ho už nepokáceli..přitom je ale neživotný a naopak sněhulák je hrouda sněhu, ale je životný :-o
Jak to tedy poznáme spolehlivě!? Zkuste si to podstatné jméno říct v 1. a ve 4. pádě: kdo,co...vidím koho, co např. DUB, vidím DUB - koncovka se nemění, tak je neživotný. Ale SNĚHULÁK vidím SNĚHULÁKA - koncovka se mění, tak je životný.
A jak to tedy bude s našimi vzory?
Pán, vidím pána...mění se, je životný
Hrad, vidím hrad...nemění se, je neživotný
Muž, vidím muže...mění se, je životný
Stroj, vidím stroj...nemění se, je neživotný
Takže životné vzory jsou pán a muž, neživotné pak hrad a stroj.
 
Pokud tomu rozumíš, vyzkoušej si, jestli se ti podaří rozlišit životnost u některých podstatných jmen rodu mužského ( u jiných rodů ji nerozlišujeme).
PS 50/ 2
 
Na odlišení jednotlivých vzorů se podíváme příště :-)
 

4.r. M Jednotky objemu a trojúhelníková nerovnost

Připomeň si:
1 l = 1 000ml
1hl = 100l
 
Učebnice 98/ 1 - 6 (u úlohy 5 si všimněte, že je krabice dvoulitrová a chceme vědět, kolik stojí 8 litrů...osm je dělitelné dvěma:-) takže zvolte rychlé řešení, ve cv. 6 si sestav z textu zápis: 5h....2 150l
                                          1h....? l
pak doporučuji písemný výpočet)
 PS 8/ 8, 9, 10
Početníček str. 42
 
Geometrie (kdybyste nestíhali, nechte si geometrii na příští týden, kam ji dávat nebudu)
Trojúhelníková nerovnost
Dříve, než se vrhneme na rýsování trojúhelníku, je dobré zkontrolovat si, zda narýsovat opravdu jde.
Platí, že součet velikostí dvou stran trojúhelníku nesmí být menší nebo roven velikosti třetí strany.
Máme-li trojúhelník o velikostech stran 3, 2, a 6 cm, sečteme dvě strany a porovnáme se zbývající stranou:
3 + 6 = 9, 9 > 2
3 + 2 = 5, 5 < 6...tady je problém, součet velikostí těchto dvou stran je menší, než je velikost třetí strany a to být nesmí...nepůjde narýsovat!
2 + 6 = 8, 8 > 3
 
Kdo je hračička, vyzkouší si vymodelovat příklady špejlemi. Ustřihněte si tři špejle tak, aby každá odpovídala délce jedné strany trojúhelníku a pak zkuste, jestli takový trojúhelník z takto upravených špejlí postavíte.
 
Vysvětlení:
 
 
 
Podívejte se na str. 83 v učebnici. Kdyby vám to i tak nešlo, nebojte se mi to říct...něco s tím provedeme :-)
 

3.r. AJ Dokončíme 20.lekci - sporty, dny v týdnu,, sloveso play, can

 
Zapamatuj si: se slovem DAY, ale i s takovým, kde se slovo day objevuje (birthday) se pojí předložka ON: on Monday, on Sunday...
Na začátku názvů dnů píšeme velké písmeno.
Sloveso PLAY znamená hrát (to už asi víte :-) ) a sloveso CAN znamená moci, umět (v našem případě ho použijeme jako slovo umět)
Přiučíme se několik slovíček označujících sporty a hry, některé názvy vám hned napoví, co to asi je, jiné jsou pro vás neznámé např. chess - šachy. Slovo catch /keč/ jsme už měli v jiné lekci...chyť balón - catch the ball. Jako název sportu nebo spíš zábavy je to výraz pro chytanou nebo-li honičku či hru na babu.
Přečtěte a přeložte si:
43/4 (se skypovou skupinou se na text podíváme také společně)
43/5
PS 43/5,6,7 a 42/4
 

4.r. AJ Dokončíme 19. lekci

Přečtěte si text o jednom mazlíkovi (pet), zlatém retrívrovi. Zkuste si text také přeložit.
Uč. 41/ 3
V PS vypracuj cv. 41/ 4 - 7
Speciální úkol:
Nakresli obrázek svého mazlíka a stručně o něm něco napiš...jak se jmenuje, jakou má barvu, zda je malý, velký.., co umí, co má rád, co nejraději papá atd.
Použij vazby - I have, It is..., Its name.... It can, It likes, It eats atd.....(pokud je mazlík člen rodiny, můžeš místo zájmen IT/ITS použít HE/HIS, SHE/HER)

 

4.,5.r. VL Rozkvět kultury a umění..ROMANTISMUS

Když se řekne, že je něco romantické, tak si určitě vybavíte, že by to mohlo být krásné a příjemné, třeba i docela vzrušující. V první polovině 19. století se u nás prosadil nový umělecký směr ROMANTISMUS. Lidé spatřovali velikou krásu v panenské přírodě a snažili se ji uměle napodobit ve svých parcích. Obdivovali naši historii, starobylé památky, zříceniny, které napodobovali ve svých stavbách... atd.
Zámky ve stylu romantismu trochu připomínají některými prvky staré gotické hrady, parky byly rozsáhlé a velmi přírodní. Nechyběly zde romantické stavby jako třeba napodobenina zříceniny hradu, stavby připomínající řeckou antiku, různé vodní prvky-umělé potůčky, vodopády.
Ukázky romantismu u nás  (najdete tato místa na mapě!?)
 
Významným představitelem romantismu byl Karel Hynek Mácha. Jeho nejznámějším dílem je báseň Máj. Každý květen je tato báseň recitována na hradě Valdštejn. Zkuste zjistit proč:-)
 
Učebnice str.14
PL str.9 5/A cv.1, 2
 
Jak se vám romantismus líbí ? :-)
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Období 20. - 24.4.

2.r. ČJ procvičíme si především skupiny či a ři

1. den
Učebnice str. 60/ 1 ústně s hlasitým čtením a 60/2 část slov do sešitu
kocour str. 9
 
2.den
Učebnice str. 61/ 1 ústně s hlasitým čtením a 61/2 část slov do sešitu
kocour str. 10
 
Písanka str. 7
Čtenářské dovednosti:

Kdo má ještě čas a chuť, může přidat i PS 32/2 :-)

2.r. M budeme odčítat do 100 s přechodem přes desítku

PS str.9 cv.5 (příklady s rozkladem)
PS str.8 cv. 4,5,7 (příklady zpaměti a slovní úlohy)
Počítáme zpaměti: str.14 sloupec 55, 56
Moje počítání 5: str. 3 cv. 1 - 4
A trocha počítání pro zábavu:

 

4.r. ČJ docvičíme pravopis rodu ženského, nezapomeneme na rod střední

Nejdříve vám prozradím, co je na pravopisu podst. jmen r. ženského nejsložitější :-) Jsou to názvy měst a obcí. Problém je v tom, že i když znáte pravidla pravopisu, nemusíte znát správnou podobu názvu obce v základním tvaru. Kvůli tomu pak přiřadíte špatně vzor a následně doplníte i špatně i/y. Jako na potvoru se nejvíce pletou ty názvy, které se skloňují podle vzoru žena a kost...tedy ženy a kosti. Proto je někdy nutné mrknout do mapy ČR :-)
Např. Čáslav...někdo možná neví, že je to ta Čáslav bez Čáslavi jako ta kost bez kosti a myslí si, že základní tvar je ta Čáslava. Jenže pak už z toho máte vzor žena a chyba je na světě. Takže:
Čáslav, bez Čáslavi /kosti/
Opava, bez Opavy /ženy/
Chrudim, bez Chrudimi /kosti/...místní používají i do Chrudimě /písně/
Ostrava, bez Ostravy /žena/ atd.
Vyzkoušejte si to v těchto cvičeních:
Pravopisníček 16/1 a 17/3
PS 49/2, 3
V učebnici se podívejte na:
94/6 ab) ústně
93/2 d) písemně do sešitu
 

4.r. M zopakujeme si jednotky hmotnosti a zamyslíme se nad pojmem přímá úměrnost

Jednotky hmotnosti:
1kg = 1000g, 100dkg (někdy také dag - dekagram neboli.. 10 balíčků po 10 dekách šunky vám dá rovný kilogram)
1q (metrický cent neboli metrák) = 100kg
1t (tuna) = 1000kg
Uč. str.95 cv. 1,5 (výsledek převeď na větší jednotku),6,7
PS 8/11
Početníček: pokuste se dokončit str. 43 ( dag=dkg )
 
Co to je přímá úměrnost:
1) Když 3D tiskárna vyrobí za hodinu dva respirátory, za dvě hodiny dvakrát tolik, tedy 4 respirátory a za tři hodiny třikrát tolik...atd, tak se jedná o přímou úměrnost. Čím víc hodin, tím víc respirátorů a to vždy o přesně stejný počet.
2) V pondělí (1.den) se uzdravilo 100 osob, v úterý (2.den) 80 osob, ve středu (3.den) 130 osob...to není přímá úměrnost. S počtem dní se sice zvyšuje počet uzdravených, ale nárůst není každý den stejný.
Vyzkoušejte si to v učebnici 92/8 a 95/2 ab)
 
Zopakujte si:
PS 8/12, 14
 

3.r. AJ vrhneme se na dny v týdnu Unit 20

Ve škole jsme už dříve tato slovíčka trochu procvičili, tak vám to snad teď půjde snadno :-)
Učebnice str.42 cv.1,2,3
Pracovní sešit str.42 cv.1,2,3
Pořádně si nacvičte psaní ... není to jednoduché.
( Skypová skupinka - čtvrtek v 11h :-), pracovní list si můžete vyzvednout ve středu ve škole )
 
 

4.r. AJ dokončíme 18. lekci a nakousneme zvířátkovou lekci Unit 19

Nejdříve zavzpomínejte na téma My address a zkuste správně odpovědět na otázky:
Where are you from? ( nezapomeň na THE)
Where do you live? (vaše rodná vesnička)
What is your address? ( vesnička a číslo domu, nebo ulice a číslo domu)
 
Vzpomeňte si, že na otázky, které začínají slovesy DO, CAN, HAVE atd. odpovídáme opět pomocí těchto sloves:
Do you have a dog? Yes, I do/No, I don´t.
Have you got a dog? Yes, I have/No, I haven´t.
Can you play tennis? Yes, I can/No, I can´t.
Uč. 39/3
PS 39/6
+ všechna nová slovíčka
 
Teď už byste mohli zvládnout tento malý a jednoduchý testík. Zkuste ho vyplnit zcela samotincí, bez učebnice a odborných poradců. Po vyplnění klikněte na ODESLAT, abych se mohla podívat, jak jste učivo zvládli. Nebojte se, není to na známky :-)
Unit 19 We love dogs - Máme rádi psy.
Pokuste se přečíst a přeložit si text 40/1
Setkáte se tu s vazbou allergic to....alergický na něco
Text vypráví o tom, že ten, kdo je alergický na srst, nemůže mít doma chlupáčka. Toto dítě má tedy místo chlupatého mazlíka robotického psa. Pejsek ledacos umí, ale roztomilý zrovna moc není. Ale lepší než nic, ne :-)
 
Zkuste i cv. 40/2 v učebnici a 40/1 v pracovním sešitě.
PS cv.2 by bylo vhodné zvládnout doplnit podle poslechu. Skypová skupina si doplní toto cvičení se mnou na své on line hodině, ostatní musí spoléhat na někoho šikovného z rodiny nebo si to prostě doplní podle učebnice :-)

 

4., 5.r. VL Vynálezy mění svět

19. století bylo vskutku vzrušující období našich dějin. Zatímco historici, jazykovědci, spisovatelé, dramatici a další křísili český jazyk a probouzeli v lidech vlastenectví, mechanici, technici a jiní praktičtí myslitelé vynalézali jeden užitečný (občas i méně užitečný :-) vynález za druhým. Přečtěte si o těch nejvýznamnějších a zapamatujte si jména našich slavných vynálezců. Některé z nich si necháme na později.
Uč. str 12 - 13
PL str. 8 list 4/B
 
Na videu se podíváme dál za naše hranice, kde se také vynalézalo o 106:
 
 
KONTROLY 4.r.:
 

Období 14. - 17.4

2.r. ČJ budeme procvičovat skupiny ži, ši a nezapomeneme ani na tvrdé souhlásky

 • 1.den:
Učebnice str. 58 cv. 1 (čtěte nahlas a pokuste se odpovědět na otázky pod cvičením)
58/2 - slova přečtěte nahlas a některá napište
58/4  - přečtěte si a napište do sešitu
kocour str. 7
 
 • 2.den:
Učebnice str. 59 cv.1 (čtěte nahlas a odpovězte na otázky pod textem)
59/2 - slova čtěte nahlas a některá napište
kocour str. 8
Procvičte si jen souhlásky Ž a Š !
 
V pracovním sešitě tentokrát pracovat nebudeme.
 
 • písanka str.6
 
 • čtení:

 

2.r. M pokusíme se začít odčítat do 100 s přechodem přes desítku

 • Nejdříve si zopakujte sčítání:
 

8/3 v PS

 • A teď se vrhneme na odčítání
Pomůcka pro rodiče i prarodiče, jak na to:
 
Pokusíme se o cv. 1, 2 na str. 8 v PS ( výsledek lze zjistit z obrázku)
Pokud to půjde ztuha, procvičujte raději dál výpočty názorně, s čímkoliv co najdete.
 
Pro rychlíky tu mám ještě několik cvičení:
Počítáme zpaměti str.14 sloupec 53,54
Moje počítání 5 str.2 cv.2,3
 

4.r. ČJ přidáme vzory rodu ženského píseň a kost

Tento týden se pokusíme zvládnout pravopis všech podstatných jmen rodu ženského. Neděste se, zůstaneme u nich i příští týden, kdy je docvičíme a zaměříme se i na ty složitější případy, kterým se zatím budeme trochu vyhýbat :-)
Vzory píseň a kost jsou vzory měkké, ve všech tvarech píšeme měkké i, samozřejmě i v příponové části -emi,-ěmi /písněmi/. Takže to vypadá, že se nemůžete splést. K vaší nelibosti se ale budou ve cvičeních objevovat i podstatná jména, která skloňujeme podle vzoru žena...to aby to nebylo zas tak jednoduché:-) Dejte si tedy pozor na ženy!!!
 • Uč. str. 89 cv. 5 a cv. 8 si alespoň přečtěte
 • PS str.49 cv. 1,4,5
 • pravopisníček 16/2,3
(Vynechaná cvičení nedělejte, budeme je řešit příště!)
 
 
 

 4.r. M zaměříme se především na opakování jednotek délky a na procvičování písemných výpočtů

Stále se nebudeme učit nic zcela nového, ale pokusíme se upevňovat to, co byste měli zvládat, jak se říká, levou zadní :-)
Zopakujeme si jednotky délky. Moc vám to nejde, je třeba dopilovat zejména převody. V podstatě nejde o nic jiného, než o násobení a dělení 10,100,1000..Jen je potřeba tušit vztahy mezi jednotkami.
 • Zopakujte si:
1m = 10 dm,100cm, 1000mm
1km = 1000m
 • Uč. 94/ 1, 2, 5, 6
 • Podívejte se do početníčku, zda máme hotovo všechno na str. 40. Možná není hotové cv.3.
 
 
V PS si procvičíme písemné : + -
 • PS 4/7 a 5/ 4,5 ( počítáme-li, kolik let uplynulo od nějaké události, je dobré si vzpomenout, jaký rok máme nyní :-)  )
 
(Na geometrii se více zaměříme příští týden.)

 

3.r. AJ dokončíme lekci 19

 • Přečtěte si říkanku, co si navlékáme ráno , když vstáváme a co si pak zase sundáme, když jdeme spát.
 • Pokuste se ji také přeložit. Napoví vám slovíčka pod textem.
 • Až si říkanku trochu zapamatuješ, zkus v PS cv. 4 na str.41. Zkontroluj podle učebnice.
 
 • cv. 5,6 na str. 41 už zvládneš hravě
Nezapomeň, že I have got znamená já mám a He is wearing /čti vérin/ - on má na sobě, she is wearing - ona má na sobě.
 

4.r. AJ prokoušeme se lekcí 18

 • Vzpomínáte si na otázku Where are you from?  Odkud jsi?
Takto se obvykle ptáme na stát ( I am from the Czech Republic.)
Může následovat ale řada dalších otázek:
Where do you live /čti liv/? Kde žiješ?
Takto se ptáme na město, vesnici. (I live in Doubravice.)
Často se setkáte s otázkami na vaši adresu ( i e-mailovou), telefonní číslo a pod.:
What is your address?...your e-mail address..your phone /čti foun/ number atd.
 • Prostuduj si otázky a odpovědi na str. 38 cv.1
 • Pokud najdeš dobrovolníka, pokus se pak bez učebnice odpovídat na otázky ze cv.1 podle skutečnosti.
 • Základní otázky si zkus zapamatovat.
 •  PS 38/1,2
 
 • Pokud opět někoho přemluvíte, zkuste si cvičení 3. Musíte se anglicky zeptat:
What is your name?
Where are you from?
Where do you live?
What is your address?
What is your phone number?
Vzpomeňte si na přivlastňovací zájmena jeho a její his/her.
!!!Skypová skupina si toto cvičení udělá se mnou :-)
 

4.,5 r. VL seznámíme se s buditeli českého národa

O probuzení našeho národa se v době tzv. národního obrození (19. století) pokoušelo mnoho vzdělanců, umělců..., kteří se snažili probudit v lidech lásku k vlasti, k českému jazyku. Šli na to všelijak. Kočovní herci se vraceli k tématu našich slavných dějin. Nemohl u toho chybět oblíbený kašpárek - postavička veselá, ale vlastně velmi moudrá. Herci z kamenných divadel hráli hry v češtině. Jazykovědci dokazovali, jak bohatý je náš jazyk - např. v česko německém slovníku nebyl problém ke každému německému slovu najít několik českých :-) a vysvětlovali, jak náš jazyk vznikl a jak se vyvíjel. Historici zmapovali naše slavné dějiny. Hudební skladatelé a dramatici opěvovali krásu naší země v divadelních hrách a písních. A nesmíme také zapomenout na sběratele českých národních pohádek.
 
 • Přečtěte si o nich na straně 10 a 11 v učebnici a zkuste si pak propojit autora a dílo v otázkách a úkolech pod textem.
 • Pokuste se vyplnit pracovní listy 6/3B a 7/4A cv.1, 3 a) info o státní hymně ( samozřejmě můžeš doplnit všechno :-) )
 
Mrkni na Dějiny udatného národa. Tam se dozvíš ještě něco navíc.
 
 
Kontroly:
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Období 6. - 8. 4.

2.r. ČJ podíváme se na měkké souhlásky

Po měkkých souhláskách ž, š, č, ř, c, j ,ď,ť,ň píšeme vždy měkké i !!!
Uč. 56/ 1,2,3 ústně, 56/4  a 57/1,2 si zkuste do ŠS nebo na volný list papíru
PS 32/1,3
 
Písanka str. 5
Čtenářské dovednosti:

2.r. M budeme ještě procvičovat sčítání

Moje počítání 1/3 a 2/1
Počítáme zpaměti 13/51,52
PS 9/1,7
 
UŽIJTE SI VELIKONOCE :-)
 

4.r. ČJ podíváme se podrobněji na vzor ŽENA

Vzor žena je tvrdý vzor...ve tvaru "bez" ženy, "dvě" ženy se píše Y, ale pozor na 7.p. č.mn. s dvěma ženami...v příponové části -ami se píše vždy měkké i (vílami, květinami, rybami....)
Objeví se už i vzor RŮŽE. Je to měkký vzor, ve všech tvarech píšeme měkké i (růži, s růžemi...)
PS 48/2
Pravopisníček str. 15
Uč. 82/8 do ŠS a 81/5 pročíst
 

4.r. M budeme pokračovat v procvičování

PS 2/9 - 14
minutovky II.díl 8/15 c), 9/17 c)
GEO: Rýsování trojúhelníku- 75/4,5 do velkého sešitu nebo na volný list papíru
( Práce na papírech si schovávejte!)
 
TO BUDE TENTOKRÁT STAČIT. UŽIJTE SI VELIKONOCE :-)
 

4.r. AJ nakoukneme do 18. lekce

Zopakujeme si názvy místností v bytě ( pozor, tentokrát vás čeká poslechové cvičení a pracovní list, který by se mohl dát i vytisknout, ale asi lze podle něj jenom odpovídat...tedy doplňovat ústně)
 
Zkuste si překlady:
Naše kočka je naproti vašemu psovi. Náš dům je mezi lesem a polem /forest, field/. Jana je vedle Járy vlevo. (kontrola hodně, hodně níže)
 
Uč. 39/4
PS 39/5

3.r. AJ nakoukneme do 19. lekce

PS: dokončete str. 39
 
Unit 19 - nejdříve se podíváme na nová slovíčka. Vrátíme s k tématu clothes-oblečení. Tentokrát to budou takové oděvy, které se navlékají na všechno to, co máme 2x - tedy na ruce, na nohy..Tato slovíčka mají proto tvar množného čísla a na konci se vždy píše -s !
 
Uč. 40/1,2,3
PS 40/1,2,3
Pozor na zájmena THIS /dyz/- TOTO, TATO, TENTO č.j. (this cap) a THESE /dýz/ - TYTO, TITO č.mn. (these socks)...jednoduše všude, kde u podstatného jména uvidíte na konci s (mn.č.), připište zájmeno these.
Nezapomeňte zapsat nová slovíčka do Vocabulary.
 
 
 
Kontrola pro 4.r.:
( Our cat is opposite your dog. Our house is between a forest and a field. Jana is next to the Jára on the left.)
 

4.,5.r. VL Obrození českého jazyka

Protože naší zemi vládli Habsburkové, kteří mluvili německy, začalo to s naší krásnou rodnou češtinou vypadat bledě. Podívejte se do knížky, co všechno podnikali naši předkové, aby češtinu zachránili, vzkřísili.
Uč. str.8,9
PL 2/B str.4 a 3/A str.5 cv.1
Příště se seznámíme s některými osobnostmi národního obrození a podíváme se na videa.
Ti pilnější si do sešitu vypíší reformy M.Terezie a Josefa II. Ostatní budou doufat, že dostanou v červnu zápis vytisknutý :-)
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Období 30. 3. - 5. 4.

2.r. ČJ ještě zůstaneme u procvičování skupin hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny a vzpomeneme si i na to ostatní, co bychom už měli zvládnout

 • Zopakujeme si:
 • PS str. 30 - 31 ( nedělej to celé najednou...zítra je taky den :-)  )
 • Podíváme se ještě na pravopis:
V učebnici a kocourovi tentokrát pracovat nebudeme.
 • Písanka str. 4
 • Nezapomeňte si číst !!!
 

2.r. M budeme stále trénovat + do 100 přes desítku...je to těžké

 • Zkuste si některé příklady vymodelovat. Stačí několik špejlí, brček nebo tužek a větší zásobička knoflíků nebo kamínků...
26 + 8 Naskládám si 2 desítky...to budou ty dvě špejle. 6 jednotek přidám z knoflíků. Potom si udělám hromádku 8 knoflíků. Přidám nejdříve 4 knoflíky...celou knoflíkovou desítku můžu nahradit další špejlí a nakonec přidám zbylé knoflíky z hromádky. Takže na stole budou 3 špejle a 4 knoflíky navíc. Výsledek je 34 :-)
 • PS: dokončíme stranu 7
Pozor na cv. 4 - počítáme nejdříve jednotky a pak desítky, tedy odzadu a odzdola. 0 a kolik zbývá do 9 a 5 a kolik zbývá do 8 !
 • Moje počítání 5 /nové/: 1/1,2
 • Počítáme zpaměti: 13/49, 50
 • Na procvičování jsem vám také poslala pracovní list ( když toho na vás bude moc, pracovní list počká :-)  )

 

4.r. ČJ dotrénujeme tvary podstatných jmen rodu středního a zvolna se vrhneme na rod ženský

 • Doplňte si pracovní list rajčátka / kdo si vyzvedl /
 • Procvičte si ještě trošku rod střední:
 
 • A hurá na rod ženský :-) Ten má opět čtyři vzory: ŽENA/Y/, RŮŽE/E/, PÍSEŇ/E/, KOST/I/. Vzor žena je tvrdý, ale v 7. p. č.mn. píšeme příponu -ami s měkkým i!!!...ženami.Na to dejte velký pozor! Vzor růže se podobá vzoru moře...v 1. i 2. p. č.j. je E. Vzory píseň a kost končí na souhlásku a odlišují se koncovkou 2. pádu č.j.
Zatím je zkusíme rozlišovat a podíváme se na tvary v jednotlivých pádech:
 
 • V učebnici se můžete podívat na str. 79
 • V PS si postupně vypracujte str. 47
Na jednotlivé vzory se podrobně podíváme příští týden.
 

4.r. M Zopakujeme si písemné výpočty a pokusíme se poprat se slovníma úlohama :-)

 • Uč. str. 80, 81 cv. 2 - 10 ( u písemného dělení alespoň 4 příklady ), kontroly písemných výpočtů nemusíte dělat u všech příkladů...poslouží i kalkulačka :-)
 • PS II.díl str.1 (cv. 5 a 7 můžete vynechat...ale nemusíte :-)  )
 • V početníčku lze dotrénovat písemné dělení na str. 32
 • GEO Pokusíme se o konstrukci různostranného trojúhelníku. To je ten, co má každou stranu jinak dlouhou. Připravte si papír nebo sešit, tužku, pravítko a kružítko.
Nejdříve se podívej do uč. na cv. 75/1, ale ještě nic nerýsuj
Potom si pečlivě prostuduj následující video:
Nakonec se pokus narýsovat trojúhelník podle návodu ve cv.1
Pokud se raduješ, jak ti to hezky jde, zkus i cv. 2 :-))

 

4.r. AJ budeme pokračovat v lekci 17

 • Nejdříve si zkuste přeložit tyto věty:
Ona má dvě ložnice. My máme malý byt. Oni žijí v domě. Máš hezký obývací pokoj? (kontrolu najdeš níže)
 • PS 37/5
 • A teď nás čekají předložky between - mezi, opposite - proti a next to..on the right,on the left - vedle něčeho vpravo, vlevo
 • Uč. 37/6
The car is between two houses. The car is next to the house on the left/on the right. The car is opposite the house.
( ve videích se seznámíte i s předložkovou vazbou in front of - před )
 • PS 36/3

/Kontrola: She has got two bedrooms. We have got a small flat. They live in a house. Have you got a nice living room?/

3.r. AJ budeme pokračovat v lekci 18

 • Pokuste se přeložit:
Já mám deset prstů. Já mám dlouhé nohy. Já mám dvě ramena. /Kontrolu najdeš níže/
 • PS str. 38 a 39/6
 
 
/Kontrola: I have got ten fingers. I have got long legs. I have got two shoulders. :-) Excellent! )
 

4. a 5.r. VL Reformy Marie Terezie a Josefa II.

 • V nové učebnici str. 6 a 7 (ale můžete si také přečíst, jak se do té doby žilo oddaným poddaným...opět špatně :-(   )
 • Nové PL 2/A str. 3 / zaměřte se na pojem osvícenství a zkuste si i s pomocí následujícího videa uvědomit, o jaké reformy /změny/ vlastně šlo/
Zápis do sešitu si uděláme příště :-)

KONTROLY:

 

_____________________________________________________________________________

Období 23. - 29.3.

2.r. ČJ budeme procvičovat skupiny dy, ty, ny

 • Uč.str. 51/3 ústně, 51/2 písemně do ŠS , 52/3 ústně, 52/2 do ŠS, str. 53/2 do ŠS, texty 51/1 a 52/2 a 53/1 si přečtěte nahlas, zkus odpovědět také na otázky pod textem. Podle možností můžete zkusit diktát 52/4 a 53/4
 • PS 29/1,2
 • Kocour str. 6
 
 • Písanka str. 3
Čtěte si :-) a kreslete si...např. jarní obrázek, který můžete doplnit několika větičkami nebo básničkou na téma jaro. Schovejte si ho, abych si ho mohla později prohlédnout.
 

2.r. M pokusíme se o +  s přechodem přes desítku

 • Pusťe si nejdříve alespoň první a druhé vysvětlené cvičení z tohoto videa:
...potom se teprve pusťe do počítání:
 
 • PS str. 6 a 7/1,6 ( příklady si rozvrhněte na celý týden a průběžně trénujte sčítání v přiřazených odkazech)
 
 • GEO str.5 cv.3,4 (můžeš i modelovat)

 

4.r. ČJ procvičíme si tvary a pravopis podstatných jmen rodu středního

 • Uč. 74/7 ústně - opakování tvarů podst. jmen a pádových otázek, str. 76- prostudujte si tvary podst. jmen podle vzoru stavení. Tento vzor je měkký a tvar 1.p. jednotného čísla je stejný jako tvar 1.p. mn. č.( vyzkoušejte si cv. 77/3)
 • PS str. 46
 • Pravopisníček str. 19

4.r. M procvičujeme početní úkony do milionu

 • Uč. str 78/22,23,24 ( dobrovolníci 78/19,21)
 • PS 32/7,8,9
 • Minutovky 2.díl 5/9, 6/11 c) /Kdo je nemá u sebe, budou v sobotu u školy k vyzvednutí :-) /
 • Geo: PS str. 18

 

4.r. AJ Unit 17 slovní zásoba

 • Uč. str. 36 cv. 1,2
 • PS str. 36/1,2 a 37/6
 • Slovíčka ze str. 36 si zapište do Vocabulary
 • Nakreslete jednoduchý plánek vašeho bytu a jednotlivé místnosti popište, obrázek si schovejte. (Kdo má možnost, může mi poslat foto obrázku na WhatsApp)
 • Zopakujte si časování slovesa Mít.uč.36/4...pozor na 3.os. č.j. kde se tvar have mění na has!
 
 • Nakonec se odměňte pohádkou (protože si ji snad ještě pamatujete, nebudete mít s překladem problém)
 

3.r. AJ opakujeme 17. lekci a přidáme slovní zásobu z lekce 18.

 • Zopakujte si:
 • Pokuste se přeložit:
Já mám jeden nos. Můj nos je malý.
Já mám krátké hnědé vlasy.
Já mám dvě oči. Moje oči jsou zelené.
(Kontrola níže)
Unit 18:
 • Uč. 38/1, 2
 • Slovíčka ze str. 38 si zapište do Vocabulary.
 • Pusťte si písničku:
a procvičte si slovíčka:
(Kontrola: I have got one nose.My nose is small. I have got short brown hair. I have got two eyes. My eyes are green. Good job! )

 

Vlastivěda 4. a 5.r. Marie Terezie a Josef II.

 • Přečtěte si v učebnici povídání o těchto dvou výjimečných habsburských panovnících.
 • Vypracujte si pracovní list 15/A str.29
Příští týden se vám pokusím doručit novou učebnici a pracovní listy, kde budeme pokračovat v naší cestě časem. Pokud se to hned nepodaří, budu vám stránky prozatím vkládat k zobrazení.
 • Nakonec se odměňte videem:
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
Období 17. - 22.3.
 
 

2.r. ČJ pokračujeme v procvičování skupin hy, chy, ky, ry, dy, ty ny

Uč. str. 49,50, 51 cv. 48/2, 49/2 a 50/2 do ŠS ( rodiče vám mohou i nadiktovat diktátek 48/4 a 50/3)....nedělejte víc, než jednu stránku denně.
PS 28/1,2,3 ( kdo nemá hotovo, dodělá i str. 27), kocour str.4, 5 ( kdo nemá, dokončí i str.3)
Písanka - napište si 2. stránku v nové písance.
ČTĚTE!!!

2.r. M procvičujeme + - do 100 bez přechodu přes desítku a pokusíme se začít sčítat s přechodem přes desítku

Moje počítání : můžete si vybírat jakákoliv cvičení a trénovat + - bez přechodu přes desítku ( postupně můžete doplnit celý sešit )
Nový PS : str. 4, starý PS geometrie str. 31

4.r. ČJ pokračujeme ve zvládnutí tvarů a pravopisu podstatných jmen rodu středního

Uč. 68/6 ( opakování tvrdého vzoru město ), str. 70 - 72 ( prostudujte si skloňování vzorů moře, kuře ), věnujte se hl. cvičení  71/3,4 a 73/4
Pravopisníček str. 18
PS str. 45

4.r. M procvičujeme početní úkony do milionu

Uč. str. 76 -77 ( některá cvičení zapisuj do ŠS, nevyhýbej se slovním úlohám :-)
PS 30/7, 8 ( kdo nemá hotovo ), str. 31 celá.
Minutovky 1.díl cokoliv ze stran 27 -30
Početníček str.31

4.r. AJ učíme se především nová slovíčka, zapisujeme do Vocabulary

Unit 16 str. 34, 35 v učebnici
PS str. 34, 35
( V případě potíží mě napadá např. konzultace přes WhatsApp )
Zapisujte si slovíčka do Vocabulary, hříšníci si doplní i ta z minulých lekcí.

skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

 

3.r. AJ učíme se především nová slovíčka, zapisujeme do Vocabulary

Unit 17 str. 37 v uč.
PS str. 37 ( + dodělat to, co chybí na str. 36 )
Do ŠS cv. 37/5 nakreslete obrázek a napište podle vzoru 37/3 v uč. popis své vlastní hlavičky :-)
Procvičování Unit 17, 18 :

4. a 5. r. VL Seznámíme se s naším oblíbeným učitelem národů J.A. Komenským a budeme si opakovat a procvičovat v pracovních listech

Uč. str. 50 - 52
PL str. 27 a opakování str. 26
Pokuste se zpracovat do sešitu stručný zápis o J. A. Komenském ( vynechte si jednu stránku na nalepení předchozích zápisů ).
Škola hrou:
 
Nové:
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice Doubravice 61
Turnov
51101
739 088 089
603 974 262
koutsky@zshrubaskala.cz