Úkoly 

18.6. M - des.čísla 10, 11

17.6. M - des.čísla str.9

         ČJ - prac.seš. 67

         AJ - procvičování minulého času - was, were, had, did

Pošlete mi vypracované úkoly!


12.6. M - des.čísla str.8

11.6. ČJ - podmět a přísudek - teorie začíná v uč.37, prac seš.66

10.6. ČJ - prac.seš.65 - opakování

         M - jednotky obsahu - naučit se z uč.79

9.6. AJ - začínáme Unit 24, připravit si povídání o sobě - představit se v nové třídě

8.6. ČJ - uč.32/25 b) - naučit se, prac.seš. 64/1,2,3

       M - des.čísla 7

4.6. ČJ -  prac.seš.63

       AJ - Unit 23, prac seš. 49/6,7

3.6. AJ - uč.49/4 -

       M - des.čís.str.6 - celé, 7/1

       ČJ - uč.30/20 

2.6. AJ - Unit 23 - uč.str.48, prac.seš.48/1,2,3

1.6. ČJ - prac.seš.62

      VL - Hospodářský růst, 10. kapitola

Všechno nejlepší k MDD!


29.5. AJ - Unit 21 - slovíčka, článek, will

         M - des.čísla str.4,5

28.5. ČJ - uč.27/8, 28/9 - ústně, 29/13 - písemně

         M - des.č.3

27.5. ČJ - prac.seš.61

         M - des.čísla str.2

        AJ - čtení a překlad Unit 18, 19, 20

26.5. M - prac.seš. Desetinná čísla str.1

         AJ - opakování slovíček Unit 17, 18, 19, 20

         ČJ - Slovesa - uč.25/1 celé stačí ústně, str.26 - růžová tabulka zopakovat

25.5. M - Desetinná čísla - pročíst uč.86, vypracovat Matematické minutovky 2.díl str.1,2

        AJ - uč.45/4 - naučit

21.5. Milí Čmeláčci, 
         na webových  stránkách  jsou informace pro váš pondělní návrat do školy. Pozorně vše prostudujte a hlavně dodržte. Já k tomu přidám ještě pár pokynů.
 
         Pro žáky, kteří se do školy vrátí: přineste mi všechny vypracované úkoly ke kontrole, zopakujte si vše, co byste měli znát a hlavně nezapomeňte na slovíčka z lekcí, které jste se měli naučit. Pokud něčemu nerozumíte, nevadí, naučíme se to spolu.
 
         Pro žáky, kteří zůstávají doma: zopakujte si také vše, další úkoly budete dostávat jako doposud.
         
         Toto jsou vaše úkoly pro čtvrtek a pátek. Těším se na vás.
 
20.5. M - prac.seš.60/1,2,3,4
         Ge - prac.seš.44/1 - přenášením, 44/3
              - www.youtube.com/watch?v=xAkBpf_mvx0 - procvičujte
 
19.5. ČJ - www.skolasnadhledem.cz/game/4073 - opakujeme
         AJ - www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU , www.youtube.com/watch?v=LwYTNaCQAUE - opakujte společně s Unit 13
 
18.5. ČJ - dnes budeme opakovat zájmena a číslovky - prac.seš. str.60
         AJ - přeložte: Bolí mě zuby. Bolí mě hlava. Proč nejdeš k zubaři? Mám zlomenou nohu. Musím si vzít lék. Proč nepoužiješ kapesník? Bolí mě břicho.
 
15.5. ČJ - naučíme se skloňovat číslovky - protože patří mezi slovní druhy ohebné
              - www.ucirna.cz/cestina/cislovky_sklonovani.php - stačí nám číslovky základní, pomůže nám také učebnice str.121
              - prac.seš.59
         AJ - www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps zopakujte si lekci 12
 
14.5. Dnes vás čeká hravé matematické dopoledne. Využijte toho a procvičujte si.
         Samozřejmě nemusíte procvičovat všechno. Ale snažte se u toho nějakou dobu strávit.
 
              - Write your timetable.
         ČJ - www.skolasnadhledem.cz/game/4962 procvičuj číslovky
              - uč.120 - modrý rámeček - Zjisti, kdy se píše za číslem tečka.
         Opakujte si!
         DNES NEBUDU VE ŠKOLE. Jsem u zubaře. Pan ředitel i paní učitelka Toušová tam budou.
 
12.5. ČJ - Druhy číslovek - uč.120 růžová tabulka - naučit
              - rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm procvičovat
              - prac.seš.58/1a,b,2,3
         AJ - prac.seš.46/1,2,3,4 - Revision
 
11.5. M - prac.seš.č.2 48/1 - přepište správně pod sebe, pozor na řády - jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, ... a sečtětě
            - uč. 81/38 - do sešitu
        ČJ - uč.119 - růžová tabulka - zopakujte si, 118/2 - do sešitu vypište určité a neurčité číslovky, vypište zájmena - určete druh
        Nezapomeňte na čtení!
 
7.5. AJ - dnes se zaměříme na rozvrh hodin, na předměty - procvičujte
            - prac.seš.43/6 - vzpomeňte si, jak tvoříme krátké odpovědi, jaký rod mají zvířátka
      ČJ - do sešitu uč.119/3
 
6.5. M - převody jednotek - procvičujte skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
           - prac.seš.č.2 str.42 celá - není to těžké, všechno umíte, jen přemýšlejte
 
5.5 ČJ - www.skolasnadhledem.cz/game/4970 procvičujte, uč.115/22 - do sešitu
           - prac.seš.43/5, uč.43 - slovíčka
 
4.5. AJ - Chci vás pochválit za vypracování angličtiny. Nebylo to vůbec jednoduché, a vy jste to zvládli. Občas nějaká chybička byla, ale to nevadí. Hlavně, že jste to nevzdali. Dnes budeme z AJ pouze opakovat. Projděte si lekci 10 - slovíčka, článek, cvičení.
      ČJ - Zájmena on, ona,ono, ... uč 114 - růžový rámeček přečíst, 114/19 - do sešitu, prac.seš.57/1 - druhé cvičení na stránce
           - skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm procvičujte
 
1.5.  Čtěte si a opakujte!
 
30.4. AJ - zopakujte si stupňování příd. jmen - uč. 41/3
              - dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_168 vyplňte s rozmyslem - ne nahodile, procvičujte
              - přeložte: Slon je největší. Žirafa je nejvyšší. Papoušek je nejkrásnější. Opice je nejoblíbenější. Hroch je nejtěžší. - Nafoťte a pošlete mi to.
        M - prac.seš. č.2 - 34/4,5,6 - u cv.5 nejprve spočítejte stranu
 
29.4. AJ - www.youtube.com/watch?v=KQt3jVyME-k - procvičujte
              - uč. 42 - doplňte slovíčka, 42/2 - naučte se anglické peníze, 42/1 - čtěte a překládejte
              - prac.seš. 42
              - www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8
 
               -  přepište si do sešitu skloňování osobních zájmen MY a VY - první dva sloupky ve druhé tabulce
               -  naučte se je
               -  uč. 113/17 - do sešitu
               -  prac.seš. 57/1 - nahoře
        M - porovnávání čísel - prac.seš.č.2 - 34/1
            - dělení se zbytkem - prac.seš.č.2 - 34/2,3
 
27.4. ČJ - do seš. uč. 113/14,15
         M - do seš. uč. 78/27 - zkuste vypočítat zpaměti (rozkladem dělence), pokud to nezvládnete, tak písemně
         AJ - www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U - procvičujte
 
24.4. M - prac.seš.č.2, 22/1,2,3,4
         ČJ - prac.seš. 56/4,5 - pomůže vám uč. 113/13
         AJ - opakujte Unit 19, 9
 
23.4. ČJ - zopakujte si včerejší látku, pozor na MĚ a MNĚ
              - prac.seš. 56/1,2,3
         AJ - stupňování: velký - větší - největší: big - bigger - the biggest, Unit 19 - 41/3 žlutá tabulka - většinu umíme, přidáme 3. stupeň
              - prac.seš.str.41
 
22.4. ČJ - Budeme skloňovat zájmena JÁ, TY - nebojte se  www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php
               -  přepište si do sešitu skloňování osobních zájmen JÁ a TY - první dva sloupky
               -  naučte se je
               -  uč. str. 111 - připište skloňování zájmena SE
               -  uč. str. 112 - přečtěte si růžový rámeček
               -  vypracujte do sešitu uč. 112/9,10
 
21.4. AJ - www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM - procvičujte
                Pokuste se přečíst a přeložit článek Unit 19 - opět můžeme využít naše telefony
                prac.seš. str.40
        M - prac.seš.č.2, str.20/6,7,8,9,10   7 - zopakujte si z Rozumu do kapsy, co je rozdíl, součin a podíl
 
20.4. AJ - Write me, please, what have you got in the kitchen, in the living room and in your room.
                Repeat Unit 9.
        M - prac.seš.č.2, str.20/1,2,3,4,5 - u cvič.4 dělíme, jak jsme se učili, zkouška
              Pokud něco nebudete vědět, zavolejte mi. Také se můžete ve středu mezi 13 - 14 stavit ve škole. Vše vám ráda vysvětlím.
        Čtení - do konce týdne bych od vás chtěla aspoň jednu knížku zapsanou ve čtenářském deníku - Barunka už mi poslala, nemusí
 
17.4. Dnes nás čeká opakování.
         ČJ - vyjmenujte druhy zájmen a uveďte příklady, které tam patří: např osobní - já, ty, ...
         AJ - projděte si znovu odkazy na výslovnost slovíček, opakujte, připomeňte si lekce 1 - 7, slovíčka, mluvnici - např. Do you need glue? Do we need a rubber?
 
16.4. AJ - www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM procvičujte a opakujte, doplňte slovíčka Unit 19, uč.40
         M - prac.seš. 18/7,8,9,10
         ČJ - Zájmena záporná: nikdo, žádný, nijaký, nic, ...prac.seš. 55 - dokončit
 
15.4. AJ - www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA - procvičujte výslovnost, opakujte
         ČJ - Neurčitá zájmena: někdo, něco, nějaký, některý, něčí,... uč.str.109, prac.seš. 55 nahoře
         M - Počítáme s velkými čísly - zopakujeme a doplníme řády: jednotky, desítky, ..................., miliony, desetimiliony, stamiliony, MILIARDY
               prac.seš. 18/1-6
Pokud budete mít zájem, mohli bychom si společně vysvětlovat látku přes Skype. Mě najdete pod: magdasalkova
 
14.4. Moji milí Čmeláčci, 
         tak už jsem zase tady. Doufám, že jste si užili Velikonoce, a tak se můžeme zase pustit do práce. Budu ráda, když se mi ozvete, jak Vám to jde. Většina z             Vás mi pravidelně posílá ofocené práce a kontroluje si chyby. Ale u některých nemám zpětnou vazbu, a tak nevím, jak pracují. Kdyby jste něco potřebovali,            budu ve středu od 13 do 14 ve škole. Můžete se stavit. A jdem na to!
 
         Aj - opakujeme a procvičujeme Unit 18 - povolání uč.38 - 39, prac.seš. 38/2 
               www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA Několikrát si poslechněte a opakujte.
              Přeložte: s námi, o něm, pro ni, s nimi, o tobě, pro mě, s tím, o nich, s vámi - zpaměti bez pomocné tabulky
        ČJ - Vtažná zájmena: kdo, co, který, jaký, čí, jenž - jsou stejná, jako tázací, nepoužívají se na začátku otázky - uč.109 - tabulka, prac.seš. 54/1,2 dole
         Připomínám čtení!!!
 
7.4. ČJ - trochu procvičování www.skolasnadhledem.cz/game/4961
              Tázací zájmena: kdo?, co?, jaký?, který?, čí? - teorie uč,109 - tabulka, prac.seš. str.54 - Tázací zájmena
      AJ - pokračujte v překladu článku Unit 18, zopakujte lekce 1 - 6
     Připomínám čtení. A také připomínám, že si všechna cvičení vyberu na kontrolu. Tak si je schovávejte. 
8.4. jen opakujte a dodělejte, co vám chybí
 
VESELÉ VELIKONOCE!
 
6.4. Kontrola: My paintbrush is newer than your paintbrush.
                      Her ruler is longer than his ruler.
                      This girl is happier than that boy.
                      My car is cleaner, your car is dirtier.
       AJ - Budeme číst a překládat článek na str.38. Každý den si udělej jeden až dva odstavce. Čti nahlas před někým z rodiny. Můžeš zavolat také mně a přečíst mi článek do telefonu. Zopakuj slovíčka z Unit 18.
      M - opakování předností operací, dělení dvojciferným dělitelem: uč. 72/38, 46
 
3.4. AJ - Unit 18 - zapište si slovíčka a naučte se je, poproste starší sourozence nebo rodiče o pomoc s výslovností, prac. seš. 38/1
                             zopakujte si tabulku uč. 39/4
      Přeložte: Můj štětec je novější než tvůj štětec.
                     Její pravítko je delší než jeho pravítko.
                     Tato dívka je šťastnější než tamten chlapec.
                     Moje auto je čistší, tvoje auto je špinavější.
      Odpověz celou větou: When is Christmas?
                                          When is Easter?
                                          When is Halloween?
Nezapomínejte si opakovat a číst.
V pondělí ráno zde bude opět řešení pro kontrolu.
 
2.4. ČJ - ukazovací zájmena - ten, ta, to, tenhle, tahla, tohle, onen ...teorie uč.109, růžová tabulka, odstavec 3
               prac.seš. 53/ ukazovací zájmena
       AJ - The weather - procvičuj www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops , opakovat slovíčka Unit 1 - 5
 
1.4. M - prac.seš. 14/2, 3, 4, 5, 6
       ČJ - uč. 106/4 - můžete mi zase poslat?, procvičujte slovní druhy skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm
Řešení: M - 10, 500
             AJ - I haven´t got any compass.
                    I have got a red sharpener.
                    Which glue is better?
                    Is this your aunt?
                    Is that your grandpa?
                    I don´t mind doing homework. 
Pokud se někomu nepovedlo, zkuste to znovu.
 
31.3. AJ - přeložte: Nemám žádné kružítko.
                               Mám červené ořezávátko.
                               Které lepidlo je lepší?
                               Je tohle tvoje teta?
                              Je tamto tvůj dědeček?
                              Nevadí mi dělat domácí úkoly.
Zítra budete mít správný překlad na těchto stránkách ke kontrole. Zopakujte si slovíčka Unit 4 a 5.
M - prac.seš. 14/1
Podívejte se také na zadání vlastivědy na samostudiu.
 
ČJ - procvičujte www.skolasnadhledem.cz/game/4067 , uč. 106/5 - vypracujte na papír, vyfoťte a pokuste se mi poslat přes WhatsApp nebo na magda.salkova@seznam.cz, naučte se skloňovat osobní zájmena - já, ty - uč.str.111/f
AJ - zopakujte si slovíčka Unit 1 - 3
 
27.3. AJ - www.youtube.com/watch?v=qb1oKClLzRM několikrát si poslechněte, opakujte
               prac.seš. 42/2 - křížovka
               uč. 39/4 - naučit nazpaměť, prac.seš. 38/3
               zopakovat uč. 37/4 - tabulka
 
26.3. M - Průměrná rychlost - prac.seš. 12/1,2,3,4,5,6 - nebojte se toho, jsou to úlohy na dělení
         ČJ - Přivlastňovací zájmena - můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich, svůj - procvičujte na skolakov.eu: skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/tvary-zajmen-privlastnovacich/cviceni1.htm , prac.seš.53 - přivlastňovací zájmena
Připomínám čtení!
 
25.3. ČJ - osobní zájmena - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné zájmeno se
                patří sem i skloňované tvary: my - nás, nám, vy - vás, vám, ty - tebe, tobě, já - mě, mi, mně atd. 
                teorie zájmen začíná v uč. str.108, pokuste se vypracovat v prac seš. stranu 52 - jsem na telefonu, můžete volat
         M - uč.str. 69/11 - dělení dvojcif. dělitelem - proveďte zkoušku
         Zakládejte si vypracované úkoly, jakmile to půjde, vyberu si je. Držte se, těším se na vás.
 
Paní učitelka Toušová přidala do aktualit odkaz na - Škola s nadhledem - procvičujte přídavná jména a co se vám bude líbit
24.3. V sobotu 28.3. mezi 9. a 10. hodinou budete mít ve škole připraveny všechny pracovní sešity pro vaše samostudium. 
         ČJ - napíšeme slohovou práci na téma: Jak jsem si užil prázdniny  -  sloh by měl obsahovat nadpis, osnovu a vlastní vypravování - odevzdat mi ho můžete v sobotu
       
23.3. M - školákov - M 4.třída - jednotky délky, hmotnosti, objemu, času - procvičovat
         AJ - vypište si z učebnice do slovníčku všechna zvířátka, která najdete - listujte, hledejte, opakujte ( i z lekcí, které jsme neprobírali)
20.3. Dnes vám nebudu zadávat nic nového, abyste měli dostatek času na doplnění všeho, co vám ještě chybí. Nezapomínejte na čtení, užijte si víkend a v pondělí se zase ozvu.
19.3. AJ - zapište anglicky a vyslovte datum svých narozenin, svátku, dnešní datum, .....vymyslete další - řadové číslovky umíme a učebnice vám pomůže, pokuste se o vypracování cvičení v prac.seš. k této lekci - jen to, co zvládnete - ostatní si vypracujeme spolu
 
Tak co, jde Vám samostatné učení? Pokud byste měli s něčím problém, můžete mi zavolat nebo napsat. Určitě si s tím poradíme. Jsem doma, úplně zdravá a bez karantény. Takže Vám ráda pomůžu. Doufám, že jste také v pořádku. Mějte se krásně. Vaše paní učitelka
 
18.3. AJ - napište si zpaměti všechny měsíce a zkontrolujte chyby, několikrát opakujte, ČJ - Školákov přídavná jména - procvičujte, M - prac.seš.č.2 - vypracujte vynechaná cvičení, nezapomeňte na četbu
17.3. Každý den si čtěte - nahlas i potichu, procvičujte na stránkách skolakov.eu - nemusí to být pouze pro 5. ročník
16.3. Sledujte dopoledne ČT 2
16.3. Moji milí Čmeláčci, 
         zdravím Vás všechny po prázdninách.
         Asi Vás moc nepotěším, ale budete ode mne dostávat úkoly i nadále. Takže žádné prodloužené prázdniny. Zaměříme se především na M, ČJ a AJ.
         AJ - naučte se vyjmenovat a psát měsíce
        ČJ - opakujte přídavná jména, procvičujte v prac. seš., dokončete v prac.seš. i s opakováním
         M - dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem, opisujte příklady, které jsme již počítali, vypočítejte znovu
        Toto samozřejmě nejsou úkoly jenom na dnešek. Tempo si zvolte sami. Já se zase ozvu.
        Mějte se.
 
        
 

3.3. AJ  - uč.35/4 - naučit, prac.seš.34 - celé

27.2. M - prac.list 17/5, zítra dílny

26.2. ČJ - prac.seš. 49/6b)

25.2. ČJ - prac.s.49/6a), M - prac.s.8/2,4, AJ - slovíčka 34,35

18.2. ČJ - uč.95/5, AJ - prac.seš.32/1

17.2. ČJ - prac.seš.46/4, 5 - kontrola

11.2. AJ - opakování Unit 9 - 13, prac.s.30,31

10.2. M - uč.52/26, ČJ - prac.seš. 45/3

6.2. AJ - prac.seš.29/5

4.2. AJ - prac.seš.28/1,3, 29/4

3.2. ČJ - prac.list 1 sloupek, AJ - slovíčka 28

29.1. BRUSLENÍ!

27.1. ČJ - prac.seš. 25/9, AJ - prac.seš. 27

23.1. M - prac.lisr, AJ - slovíčka 27

22.1. ČJ - prac.list

15.1. AJ - slovíčka 26

13.1. ČJ - prac.seš.42 - dokončit, AJ - prac.seš. 25

9.1.  ČJ - prac.list, AJ - slovíčka 25

8.1. ČJ - prac.list, M - minutovky 31/62

7.1. AJ - prac.seš.24/1,2, ČJ - prac.list

6.12. AJ - prac.seš.22/1, 23/5

4.12. M - minutovky 3/5a

3.12. ČJ - prac.seš. 32/12c, AJ - slovíčka 22

28.11. AJ - prac.seš. 20/1,2, 21/5,6

26.11. ČJ - prac.seš. 35/13, AJ - slovíčka 20,21

25.11. ČJ - prac.seš.35/14a

20.11. M - prac.seš. 46/6, na úterý referáty na čtení

19.11. ČJ - prac.seš.31/4,5

18.11. M - minutovky 1/2 1.řádek, AJ - v pátek pís.opak 1. - 8.lekce

14.11. ČJ - prac.seš.32/12a, AJ - slovíčka 17, prac.seš.16/1, 17/4

12.11. ČJ - prac.seš.30/3a

11.11. M - uč. 27/1 do sešitu

8.11. AJ - opak Unit 6, slovíčka Unit 7

7.11. ČJ - prac.seš.20/2 6 vět, AJ - prac seš.15/5

6.11. AJ - prac.seš.14/2, článek str.14, ČJ - prac.seš.21/3

1.11. AJ - slovíčka str.14

31.10. M - prac.seš.28/3, AJ - prac.seš.13/4

24.10. AJ - slovíčka str.13, prac.seš.12/3

23.10. M - v sešitě

22.10. ČJ - prac.seš.17/6, AJ - slovíčka str.12, prac.seš.12/1

21.10. ČJ - uč. 13/25, test z Ge

ČJ - prac.seš.15/2 od-, před-, nad-, pod-

15.10. AJ - prac.seš.10/3

14.10. ČJ - prac.seš.15/3 dokončit, M - prac.seš.20/6

11.10. AJ - slovíčka str.10

10.10. ČJ - uč.11/17 4 řádky do sešitu, AJ - připravit otázky - better, worse

9.10. M - uč. 9/25b) dokončit

8.10. ČJ - prac.seš.14/3, AJ - prac.seš.6/1, 7/5, 8/1, 9/5, Vv - na 18.10. vylisované listy a větvičku, Bucharovi - ČJ prac.seš. 14, AJ Unit 3

7.10. ČJ - prac.list

4.10. AJ - Unit 3, slovíčka str.9

3.10. ČJ - prac.list, AJ - slovíčka str.8

1.10. AJ - prac.seš.7/6, říkanka uč.7/4, Kája Bel. - ČJ prac.seš.13/6,7,8, AJ prac.seš.6/4

30.9. M - prac.seš.8/6

26.9. AJ - slovíčka str.7

25.9. ČJ - prac.seš.11/3 - letadlo, slunce

19.9. AJ - slovíčka str.6

18.9. ČJ - prac.seš.5/2a, M - uč.5/17,18 - do seš.

17.9. AJ - prac.seš. 5/4,6

16.9. ČJ - opravit a dát podepsat diktát

13.9. M - v sešitě, AJ - naučit uč.5/3

10.9. ČJ - prac.s.9/7,8, AJ - uč.4 - číst, překlad, do sešitu napsat o sobě

9.9. M - prac.seš.2/8

 

Co budete potřebovat:

Výtvarná výchova - tempery, obyč. vodovky, kelímek plast. na vodu, štětce ploché i kulaté, lepidlo, hadřík, košili nebo tričko na převlečení ( nepovinně suché pastely, voskovky, pastelky atd. ). Věci si uložte nejlépe do kufříku!

Pravítka - dlouhé 30 cm a pravoúhlý trojúhelník s ryskou.

Obyčejné a hlavně jednoduché kružítko.

Pentilka nebo tužka č.3 ( tvrdá ) na rýsování.

Průsvitka A5.

Obaly na knížky a na sešity všemožných rozměrů.

Kdo chce - spec. sešitek na slovíčka z angličtiny, hezký úkolníček.

Své věci si podepište nesmyvatelným fixem, ať si je poznáte :

Věci na TV - do tělocvičny i na ven.

ČTENÍ

Přečtené knížky zapisujeme do čtenářského deníku.

- název, autor, ilustrátor, vlastními slovy o knize,  obrázek.

 


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice Doubravice 61
Turnov
51101
739 088 089
603 974 262
koutsky@zshrubaskala.cz