Otevření školy

20.05.2020 15:36

Dne 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka ve škole. Výuka bude probíhat vždy pouze v kmenové třídě s třídním učitelem v homogenní skupině do 15 žáků. Tyto skupiny se nebudou vzájemně prolínat ani se setkávat ve společných prostorech. Žáci budou vpuštěni do školy nejdříve v 7.45h. Ostatní nemají možnost vstupu do budovy školy. Fungování ranní družiny není povoleno. Při vstupu do školy bude žákům změřena teplota a bude provedena dezinfekce rukou. Děti si přinesou do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení. Svačiny i obědy budou zajištěny. Odpolední blok (družina) bude po zbytek školního roku pouze pro 1. - 3. ročník. Nezapomeňte odevzdat Čestné prohlášení!

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice Doubravice 61
Turnov
51101
739 088 089
603 974 262
koutsky@zshrubaskala.cz