Nové složení školské rady

12.10.2021 13:33

Pro další funkční období byli zvoleni tito členové školské rady:

Ing. Romana Cvrčková (zástupce obce)

Ing. Bohuslava Švejdová (zástupce rodičů)

Mgr. Magda Šálková (zástupce ZŠ a MŠ)

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice Doubravice 61
Turnov
51101
739 088 089
603 974 262
koutsky@zshrubaskala.cz